Uchwała NR IV.30.2019 RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzeleckiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn.:"Zakup platformy przyschodowej w budynku szkoły przy ul. Ks. Wajdy 3 w Strzelcach Opolskich"

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.