Sprawozdania finansowe

W tym dziale znajdują się sprawozdania finansowe naszego GZO i placówek podległych, w tym sprawozdania finansowe z realizacji projektów finansowanych z różnych źródeł publicznych.