rok 2018


UCHWAŁA NR XLVIII.292.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w uchwale o utworzeniu Żłobka Publicznego w Ujeździe, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ujazd; pdf


UCHWAŁA NR XL.247.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd; pdf


UCHWAŁA NR XXXIX.240.2018 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie współdziałania między Gminą Ujazd a Województwem Opolskim w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w g.Ujazd; pdf


rok 2017

UCHWAŁA NR XXXVI.213.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaryszowie w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową w Jaryszowie; pdf


UCHWAŁA NR XXXVI.214.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Olszowej; pdf


UCHWAŁA NR XXXIII.198.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek, dodatków i innych składników wynagrodzenia oraz dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli; pdf


UCHWAŁA NR XXXIII.197.2017 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród....pdf
  rok 2016


UCHWAŁA NR XVIII.97.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum uczących się na terenie gminy Ujazd; pobierz pdf

UCHWAŁA NR XXIV.129.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 roku w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych i zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej; pobierz pdf

UCHWAŁA NR XXIV.130.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Gminnego Zarządu Oświaty w Ujeździe; pobierz pdf

UCHWAŁA NR XXIV.131.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 25 października 2016 roku zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Zarządowi Oświaty w Ujeździe; pobierz pdf
UCHWAŁA NR XXVII.153.2016 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd; pobierz pdf

rok 2015
UCHWAŁA NR IV.22.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów i wartości punktów przyznanych każdemu z tych kryteriów, obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Ujazd oraz określenia dokumentów potwierdzających te kryteria; pobierz

 UCHWAŁA NR XIV.72.2015 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez gminę Ujazd oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów; pobierz

rok 2014


UCHWAŁA NR XL.230.2014 Rady Mjejskiej w Ujeździe z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Ujazd; pobierz

UCHWAŁA NR XLVI.257.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 roku w sprawie zasad udzielania stypendium Burmistrza Ujazdu za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe lub artystyczne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, zamieszkałych i uczących się na terenie gminy Ujazd; pobierz

UCHWAŁA NR XLV.256.2014 Rady Miejskiej w Ujeździe z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia; pobierz
- Obwieszczenie.pdf Zał. do uchwały XLV.256.2014; pobierz
 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. wtorek, 26 lipiec 2016 08:20 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:28 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:29 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:30 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:40 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:43 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:44 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:46 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:47 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:48 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:48 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:50 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 05 styczeń 2017 12:50 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2017 09:41 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 10 styczeń 2017 09:49 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2017 12:21 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2017 12:22 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2017 12:33 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 08 luty 2017 12:33 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 luty 2017 10:30 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 luty 2017 10:39 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 13 luty 2017 10:40 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 luty 2017 10:00 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 luty 2017 10:02 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26 luty 2017 10:03 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 09:45 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 09:54 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 09:54 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 09:55 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 09:56 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 09:58 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 10:00 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:03 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:05 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:06 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:23 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:30 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:33 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01 marzec 2017 16:35 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:34 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:41 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:42 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:44 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:50 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:53 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:54 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 07 marzec 2017 09:57 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2017 10:24 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 03 kwiecień 2017 10:25 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:30 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:30 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:31 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:32 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:33 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:34 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 17 maj 2017 09:35 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 czerwiec 2017 11:19 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 czerwiec 2017 11:21 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 czerwiec 2017 11:21 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 29 czerwiec 2017 11:31 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 08:58 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 08:59 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:03 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:12 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:18 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:19 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:20 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:21 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 27 listopad 2017 09:23 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 10:58 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 10:59 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 10:59 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 11:01 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 styczeń 2018 11:02 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 13 luty 2018 11:43 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 kwiecień 2018 13:14 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 23 kwiecień 2018 13:16 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:45 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:50 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:51 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:53 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:54 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 16:55 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 17:00 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 17:03 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 17:07 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 14 maj 2018 17:09 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 październik 2018 10:13 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 październik 2018 10:17 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 02 październik 2018 11:31 Super User