Wzory dokumentów do pobrania:


REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2018/20219
 
  • DEKLARACJA o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego - WORD; PDF
  • WNIOSEK o przyjęcie do przedszkola - WORD; PDF
  • Załączniki do "Wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej prowadzonych Gminę Ujazd":
nr 1 Oświadczenie o wychowywaniu kandydata w rodzinie wielodzietnej - PDF
nr 2 Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata w rodzinie - PDF
nr 3 Oświadczenie o pracy/nauce rodziców - PDF
nr 4 Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata ...  - PDF
nr 5 Oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata -  PDF


POMOC DE MINIMIS - dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


 

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został zmieniony. poniedziałek, 25, lipiec 2016 08:40 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, luty 2017 09:00 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 09, luty 2017 09:00 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 10:22 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 10:22 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 10:25 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 10:31 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 10:34 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 26, luty 2017 10:35 Super User
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:29 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:30 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:31 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:34 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:34 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:34 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 01, marzec 2017 10:36 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, styczeń 2018 12:35 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, styczeń 2018 12:36 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, styczeń 2018 12:37 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. wtorek, 16, styczeń 2018 12:38 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 09:50 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 09:51 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 09:53 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 09:56 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 31, styczeń 2018 09:59 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. środa, 26, wrzesień 2018 11:13 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 27, wrzesień 2018 10:23 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, październik 2018 10:28 Małgorzata Kulesa
Artykuł został zmieniony. czwartek, 18, październik 2018 10:29 Małgorzata Kulesa